Víte, že?

Za 18 let jsme od Evropské unie získali finanční podporu 896,4 miliard Kč?
Za to se dá například postavit přes 2.900 km dálnic nebo 6 nových jaderných bloků. Nebo koupit Twitter. :-)

Už 18 let můžeme snadno cestovat. Díky EU máme levnější volání, lepší kvalitu potravin, silnější ochranu osobních dat nebo práv spotřebitele.

Česká republika je 9. nejlidnatější zemí Evropské unie a náš hlas je v Evropě slyšet.

Invaze Ruské federace na Ukrajinu zcela změnila situaci na našem kontinentu. Evropská unie ukázala, že je schopná rozhodné reakce. Evropané ukazují, že v krizi dokážou jednat. Překvapením pro zbytek světa i samotné Rusko pak je, jak rychle, silně a jednotně Evropa reaguje. Desítky let vytvářená kultura politického dialogu a vzájemného konsensu se ukazuje být silnou, nikoliv slabou stránkou.

Úkol je jasný.

Musíme najít správnou politiku, která povede Evropskou unii k dlouhodobým cílům zelené a digitální transformace. Musíme dokázat čelit bezpečnostní, energetické a humanitární krizi i ekonomickým a sociálním problémům, které nám z části způsobil covid a jež ruská agrese na Ukrajině dále akceleruje.

Priority českého předsednictví:

Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny

Ruská agrese způsobila nejmasivnější uprchlickou krizi od 2. světové války. EU musí učinit všechny kroky, které co nejlépe přispějí k zvládnutí bezprecedentní uprchlické vlny zejména žen a dětí z válkou postižené Ukrajiny.

České předsednictví bude podporovat úsilí EU uhájit suverenitu a území Ukrajiny pomocí všech nástrojů a programů, které EU nabízí, včetně posilování sankcí. Prioritou bude ochrana dětí a zajištění jejich přístupu ke vzdělání. Pro zapojení žen na trhu práce bude nutné zajistit dostatečné kapacity předškolní péče a mimoškolních aktivit.

Dalším úkolem českého předsednictví bude poválečná obnova Ukrajiny. Ta se zaměří zejména na obnovu kritické infrastruktury, zajištění základních služeb, posilování odolnosti a obnovu hospodářství a stability Ukrajiny. Zásadní bude intenzivní spolupráce EU s Ukrajinou a zajištění potřebných finančních zdrojů celého svobodného světa.

Ukrajinu v tom nenecháme. Ruská federace nese vinu za škody na životech a majetku na území Ukrajiny, jež musí nahradit reparacemi. Stejně tak nese jednoznačnou odpovědnost stávají vedení Ruské federace za zločin agrese a rozpoutání války proti Ukrajině.

Energetická bezpečnost

EU nemůže být životně závislá na zemích, které přímo ohrožují její bezpečnost, a proto se musí zbavit závislosti na ruském plynu, ropě i uhlí. České předsednictví se zaměří na otázky energetické bezpečnosti EU, energetických úspor a zrychlení přechodu na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie.

Důležitá je i dekarbonizace průmyslu EU a přechod od zemního plynu na vodík, což bude vyžadovat realizaci ambiciózního plánu rozvoje vodíkové infrastruktury, skladování a terminálů. Základ pro dekarbonizaci vytváří evropský balíček Fit for 55.

V oblasti dopravy se předsednictví soustředí na snižování emisí, podporu dopravních módů šetrných k životnímu prostředí a na infrastrukturu pro alternativní paliva, což je klíčový předpoklad pro rozvoj čisté mobility.

Posílení naší bezpečnosti

Vzhledem k rostoucí globální nestabilitě se české předsednictví zaměří na zvyšování bezpečnosti a obranyschopnosti, a to především v partnerství s NATO. Zásadní je rozvoj dlouhodobé spolupráce na strategických vojenských systémech.

České předsednictví se zároveň bude věnovat kybernetickým hrozbám a geopolitickým souvislostem spojených s novými technologiemi. Bude se soustředit na rychlý rozvoj tzv. Hybridního toolboxu, který umožní efektivní boj proti dezinformacím a bezpečnost kyberprostoru. Zvláštní pozornost bude české předsednictví věnovat kybernetické bezpečnosti unijních institucí, orgánů a agentur a kosmickému globálnímu zabezpečenému komunikačnímu systému EU.

Strategická odolnost evropské ekonomiky

Pandemie COVID-19 a ruská agrese vůči Ukrajině odkryly křehkost globálních dodavatelských řetězců. EU musí zásadně snížit závislost na nepřátelských režimech. Řešením pro EU není snaha o úplnou soběstačnost. Pro posílení strategické odolnosti je nezbytné prohloubení volného obchodu s demokratickými státy spolu s cílenou podporou technologické konkurenceschopnosti založené na vlastních výrobních kapacitách.

Od potravin, přes léčiva, až po polovodičové čipy je třeba detailně rozumět dodavatelským řetězcům a jejich zranitelnosti a následně posílit jejich odolnost. Pro evropské firmy musí být zabezpečena dostupnost strategických surovin a dílů. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnost dodavatelských řetězců informačních technologií. České předsednictví se soustředí na urychlení postupu uzavírání obchodních dohod s demokratickými státy (Nový Zéland, Austrálie, Chile) a na prohloubení transatlantické spolupráce v rámci Rady EU-USA.

V neposlední řadě je třeba dále prohlubovat vnitřní trh, zejména v oblasti služeb a digitální ekonomiky, a současně zlepšovat podnikatelské prostředí, včetně podpory vědy, výzkumu a inovací, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem. S cílem zkvalitnit vnitřní digitální trh se české předsednictví soustředí na přijetí tzv. peněženky pro evropskou digitální identitu (celoevropského nástroje pro bezpečné a důvěryhodné prokázání identity občana) a vytvoření efektivního a spravedlivého trhu s daty.

Odolnost demokratických institucí

Ruská agrese nám znovu naléhavě připomněla, že dlouhodobá prosperita a stabilita Evropy je založena na funkčních demokratických mechanismech. České předsednictví se proto zaměří na posilování odolnosti institucí, které mají zásadní vliv na udržování a rozvoj hodnot demokracie a právního státu v EU. Patří mezi ně například transparentní financování politických stran, nezávislost masových sdělovacích prostředků a otevřený dialog s občany.

Konference o budoucnosti Evropy vytvořila unikátní prostor pro občany a zejména mladé lidi debatovat o budoucnosti Evropy a přinášet podněty pro budoucí politiky Unie. České předsednictví se bude soustředit na využití těchto podnětů a vytvoření prostoru pro pokračování debaty. V návaznosti na Evropský rok mládeže 2022 se předsednictví zaměří na zlepšení dialogu s mladými lidmi a podpoře jejich účasti v politických procesech.

České předsednictví se kromě toho také chce soustředit na dodržování a posilování svobod a evropských hodnot jak v offline, tak i online prostředí. EU má v řadě oblastí týkajících se nových technologií jako umělá inteligence příležitost využít výhodu “first mover”, který má možnost stanovit pravidla globální hry. České předsednictví chce také přispět k posílení transparentnosti kryptoměn a snížení rizika jejich zneužívání.

5 důvodů
proč chceme euro

1. Euro je stabilní ochránce našich úspor

Stoupající inflace je strašákem pro většinu českých domácností. Česká republika má z členských zemí Unie třetí nejvyšší inflaci, v minulém měsíci činila 16 procent. Kdežto v Eurozóně inflace zůstala v průměru na 8,6 procentech (údaj z května 2022). O stabilitu eura se stará Evropská centrální banka, důvěryhodná instituce, která se v boji s růstem cen může prokázat přesvědčivými výsledky. A o cenovou stabilitu se stará hned v 19 zemích Evropské unie, přičemž každý členský stát se na rozhodování Evropské centrální banky podílí.

I proto je společná evropská měna nejlepší zárukou toho, že o své úspory nepřijdete. Na Slovensku by mohli o stabilitě eura vyprávět. Slováci platí eurem už od roku 2009 a podle posledního průzkumů by dnes 9 z 10 z nich rozhodnutí vstoupit do Eurozóny neměnilo. Česká republika je další na řadě!
 

2. Směnárny na cestách? Už nikdy více!

Návštěvy směnáren na dovolené zrovna nepatří mezi nejoblíbenější kratochvíle. S eurem v peněžence i na kartě tato nepříjemná povinnost definitivně odpadá. A nejenom to. Kdybychom platili eurem, skončila by možnost bank účtovat si poplatky za výměnu peněz. To se dnes týká i běžného placení kartou.

Nehledě na to, že možnosti eura nezačínají a nekončí pouze ve státech eurozóny, ke kterým nově přibude i Chorvatsko! Euro je podobně jako americký dolar či britská libra světovou měnou a běžně se uznává ve státech celého světa. Naopak odstrašujícím příkladem se stala v posledních měsících třeba ukrajinská hřivna. Po vypuknutí Putinovy války ztratila tamní měna na hodnotě. Euro je záruka toho, že se něco takového stát nemůže.
 

3. S eurem budou české firmy skutečně evropské

Společným mottem Evropské unie je jednota v rozmanitosti. A jednotný a rozmanitý je také společný evropský trh, jehož je česká ekonomika pevnou a nedílnou součástí. Vždyť 60 procent našeho exportu směřuje do zemí eurozóny. Eurem platí i naši nejbližší sousedé Německo, Slovensko a Rakousko.

Našim cílem musí být toto spojení ještě více prohlubovat a našim firmám tím usnadňovat podnikání a obchod v ostatních členských státech Unie. Přijetím eura by českým podnikatelům odpadla nepříjemná povinnost platit za zahraniční platby více než za platby v koruně. Možnost vést si účetnictví v eurech je ostatně jedním z bodů našeho vládního programového prohlášení.
 

4. Euro přinese klid vaší peněžence

Podnikání samo o sobě přináší mnoho rizik. Čím méně takových ohrožení existuje, tím je to pro podnikatele výhodnější. Neustálé posilování i oslabování koruny je jedním z těch, které můžeme přijetím eura odstranit. Náhlá oslabení koruny přinášejí importérům, kteří platí eurem, skokově vyšší náklady. Čeští spotřebitelé si v takové situaci za zboží připlatí. S eurem takové turbulentní proměny nehrozí. Přináší klid pro vaši peněženku.
 

5. Rozpočtová stabilita

Jednou z podmínek pro všechny členské státy Eurozóny je rozpočtová odpovědnost. Euro by k rozpočtové zodpovědnosti přimělo i rozhazovačné vlády oligarchů.

V mezinárodním kontextu bude české předsednictví implementovat Evropský akční plán pro lidská práva a demokracii, pro což bude využívat relevantní nástroje včetně globálního režimu sankcí. Bude posilovat kapacity na podporu občanské společnosti a nezávislých sdělovacích prostředků a také podporovat odolnost partnerských zemí proti kybernetickým a hybridním hrozbám.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
Nastavení souborů cookies